Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Φροντιστηρίου ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ώρα: 16:30 – 17:30
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

από το Φροντιστήριο ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Επίσης ώρα 17:30 – 21:30
 Εκδήλωση με σπουδαστές κλασικής μουσικής
Του Εθνικού Ωδείου Π. Φαλήρου, και το Κουιντέτο Πνευστών Αίολος
και συμμετοχή κορυφαίων μουσικών
Πολυχώρος Δημαρχείου ( Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων )
( Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος )