Χορωδιακή βραδιά

Χορωδιακή βραδιά με τις χορωδίες :
Γυναικεία Χορωδία Π. Φαλήρου «Νηρηίδες»
διδασκαλία – δ/νση Κατερίνα Βασιλικού
και τη χορωδία της Εμπορικής Τράπεζας ,
διδασκαλία – δ/νση Σταύρος Μπερής.
Παίζουν οι πιανίστες : Κατερίνα Καραμπάτσα και Μιχάλης Χανός