Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 Ανακοίνωσης

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 Ανακοίνωσης

για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με την

Ειδικότητα: ΤΕ Νοσηλευτών

Πίνακας κατάταξης

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων

(Πατήστε την εικόνα για μεγέθυνση)

                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ημ.  06 / 06 / 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αρ. πρωτ.  405\

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ που υπέβαλαν αίτηση στην υπ’ αρ. ΣΜΕ 1/2019 Ανακοίνωση του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ                 για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1. ΜΗΤΣΕΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΤΣΟΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
3. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΚΟΥΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5. ΤΣΩΛΗ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΜΑΔΕΝΤΖΙΔΟΥ ΣΙΛΒΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
7. ΚΟΣΣΙΩΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΑΜΠΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΒΒΑΣ
10. ΚΑΤΙΝΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11. ΦΑΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
12. ΜΕΤΑ ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ
13. ΛΑΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ