“Αναμνήσεις από την ΄Αβυσσο” Ναυάγια στις Ελληνικές Θάλασσες

Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών “ΤΗΘΥΣ” σε συνεργασία
με την ερευνητική καταδυτική ομάδα του GRAFASDIVING.GR
διοργανώνει ενημερωτική παρουσίαση με τίτλο
Αναμνήσεις από την ΄Αβυσσο ” Ναυάγια στις Ελληνικές Θάλασσες.