Αφιέρωμα στην Τζίνα Λολομπρίτζιτα, του ιστορικού κινηματογράφου Κώστα Δάφνο