Αφιέρωμα στην Γκρέις Κέλι, από τον ιστορικό κινηματογράφου Κωνσταντίνο Δάφνο