34η Αιμοδοσία Ι.Ν. Αγίας Κυριακής

34η Αιμοδοσία Ι.Ν. Αγίας Κυριακής Αμφιθέας

Λ. Αμφιθέας 60