Εθελοντική αιμοδοσία στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγ. Κοσμάς.