Στον Πολυχώρο του Δημαρχείου ανάβει το Δέντρο Αγάπης & Προσφοράς