Επιβράβευση και αναγνώριση του έργου της Δημοτικής Αρχής.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ …