Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2018

α/α Θέματα

Ημερησίας Διατάξεως

Πίνακας Θεμάτων

Αποφάσεων Ε.Π.Ζ.

1

22/3/2018

22.3.2018
2

27-3-2018

 27-3-2018
3

19.04.2018

 19.4.2018
4

23.07.2018

23.7.2018
5

11.10.2018

11.10.2018 

ΑΕΠΖ  30.2018

6

27.11.2018

27.11.2018
7

11.12.2018

Αναβολή
8

12.12.2018

12.12.2018