Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 2019

Πρόσκληση συνεδρίασης 18 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση συνεδρίασης 8 Απριλίου 2019

Πρόσκληση συνεδρίασης 12 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση συνεδρίασης 20 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση συνεδρίασης 11 Δεκεμβρίου 2019