1

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΑΔΣ 74/2021 έγκριση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Π.Φ. 2019-2023(α’ φάση Ε.Π.)