Επείγουσα Ανακοίνωση για την λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου

image_pdfimage_print

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Παλ. Φαλήρου λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 2876/Υ1 (Φ.Ε.Κ. 872 Β΄ 16/3/2020 ) περί  προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 16/03/2020 έως 30/03/2020, ανακοινώνει ότι :

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός  που θα παρευρίσκεται κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας ανέρχεται  σε 15 άτομα  του απολύτου στενού περιβάλλοντος του αποβιώσαντος ( αρ.1 παρ. 5 της ως άνω Κ.Υ.Α.).

Τα πρόσωπα αυτά θα ορίζονται με αποκλειστική ευθύνη των συγγενών του αποθανόντος

Τα ανωτέρω ισχύουν έως τις 30/03/2020 , δύνανται δε να παραταθούν κατόπιν κυβερνητικών αποφάσεων.