Ενημερωτικό Υλικό (Προστασία από σεισμό, διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο)

Ανάρτηση τηλεοπτικών μηνυμάτων (Προστασία από σεισμό και διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο) στις ιστοσελίδες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Δήμων