Ενημέρωση των πολιτών για θέματα πρόληψης και αυτοπροστασίας από φυσικές ή άλλες καταστροφές

Έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής