Ενημέρωση κοινού για την λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.

Για να μεταβείτε στο σύνδεσμο οδηγιών, επιλέξτε εδώ