1

Εκτελεστική Επιτροπή 2017

α/α Θέματα Ημερησίας Διατάξεως Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων Ε.Ε.
1 25-01-2017 25-01-2017
2 26-04-2017 Ματαίωση
3 03-05-2017 03-05-2017
4 05-09-2017  05-09-2017