1

Έγκριση του ισολογισμού έτους 2015

Aπόφαση ΔΣ 350/2016 που αφορά στην έγκριση του ισολογισμού έτους 2015