Περιφ. Γεν. Νοσ. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Ζάννη Και Αφεντούλη, Πειραιάς
Τηλέφωνο: 2104592411