Περιφ. Γεν. Νοσ. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Σισμανόγλου 1, Μαρούσι
Τηλέφωνο: 2106137326