Περιφ. Γεν. Νοσ. Αθηνών Θώρακος “ΣΩΤΗΡΙΑ”

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Λεωφ. Μεσογείων 152, Αθήνα
2103381100, 2132162000