Περιφ. Γεν. Νοσ. Αθηνών Θώρακος «ΣΩΤΗΡΙΑ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 152, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103381100, 2132162000