Περιφ. Γεν. Νοσ. Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106483770