Περιφ. Γεν. Νοσ. Αθηνών “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Βασ. Σοφίας 80, Αθήνα
http://www.hosp-alexandra.gr/
2107770501