Περιφ. Γεν. Νοσ. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Βασ. Παύλου 1, Βούλα
Τηλέφωνο: 2108958301