Πανεπιστημιακό Νοσ. Αθηνών «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 76, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2107286000