Μαιευτήριο ΡΕΑ – Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 383, Παλαιό Φάληρο 175 64
Τηλέφωνο: 21 0949 5000