Γ’ ΚΑΠΗ

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Σειρήνων 1-3 και Άτλαντος
Τηλέφωνο: 210 9880148