5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Ζεφύρου 20
Τηλέφωνο: 210-9430600, 210-9407990