Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Βύρ.Βέρα 1 & Παμφυλίας
Τηλέφωνο: 210-9344481