2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Αχιλλέως 34
Τηλέφωνο: 210-9811926
Fax: 210-9886623