1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Ναϊάδων 37
Τηλέφωνο: 210-9814548, 210-9829925