Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο του Δήμου Π. Φαλήρου

image_pdfimage_print

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε την εγγραφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου προκειμένου να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε εκδήλωση ή ανακοίνωση του Δήμου.

Για να προχωρήσει η εγγραφή σας στη λίστα: newsletter του Δήμου μας, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα κάτοθι στοιχεία, αφού προηγουμένως συμφωνήσετε με τη παρακάτω Δήλωση Συγκατάθεσης:

(1) Η ενημέρωση θα γίνεται αρχικά με e-mail και αν επιθυμείτε μελλοντικά και μέσω SMS συμπληρώστε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
(2) Στο email που έχετε δηλώσει σας ζητηθεί να προχωρήσετε σε επιβεβαίωση για να ενεργοποιηθεί η εγγραφή σας.

Δήλωση Συγκατάθεσης

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σας ενημερώνει ότι από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός GDPR EE2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου επεξεργάζεται τα δεδομένα που προσκομίζονται στο πλαίσιο των αιτημάτων σας και μόνο με τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διατίθενται σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό με εξαίρεση την παραπομπή των απολύτως απαραιτήτων εγγράφων ή στοιχείων προς κρατικές ή άλλες υπηρεσίες, απαραίτητες για την υλοποίηση των αιτημάτων σας.

Ο Γενικός Κανονισμός GDPR ΕΕ 2016/679 σας παρέχει το δικαίωμα:

  • Γνώσης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται ή επεξεργάζονται.
  • Αίτησης διόρθωσης/ή και συμπλήρωσης των δεδομένων αυτών, αφού προσκομιστεί το απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η συμπλήρωση/διόρθωσή τους.
  • Αίτησης περιορισμού ή άρνησης της περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.
  • Αίτησης διαγραφής των δεδομένων σας από τα αρχεία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Με την ενεργοποίηση της εγγραφής σας τεκμαίρεται ότι λάβατε γνώση της δήλωσης συγκατάθεσης και συμφωνείτε με το περιεχόμενό της.