ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

Ανακοίνωση για κουνουποκτονία στο κοιμητήριο_4