1

Δωρεάν προληπτικός έλεγχο μελανώματος

Δωρεάν προληπτικός έλεγχο μελανώματος (σπίλων – κοινώς ελιές)
από εθελοντή ιατρό δερματολόγο, για τους δημότες άνω των 16 ετών

περισσότερα εδώ…