Διορισμός μελών Δ. Σ. ιδρύματος «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
του ιδρύματος Στέγη Θηλέων Π.Φαλήρου «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»