1

Διορισμός μελών Δ. Σ. ιδρύματος “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”

Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
του ιδρύματος Στέγη Θηλέων Π.Φαλήρου “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”