1

“Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου” 2015

ΝΠΔΔ “Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου” (ΔΠΣ)

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2015 (ΈσοδαΈξοδα)

Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2015