1

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 2022

α/α ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
1 20.07.2022 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
1 21.07.2022