1

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 1.1.2019 – 31.8.2019

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
1
21.01.2019   Δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας
2
28.08.2019 πρακτικό