Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα πλημμυρικά φαινόμενα και το Ρέμα της Πικροδάφνης

image_pdfimage_print

Δημόσια διαβούλευση σχετικά

με τα πλημμυρικά φαινόμενα και το Ρέμα της Πικροδάφνης

Ερωτηματολόγιο από την Περιφέρεια Αττικής, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Ε.Μ.Π. στο πλαίσιο μελέτης εκτίμησης πλημμύρας στο Ρέμα της Πικροδάφνης, που εκπονείται προκειμένου να δρομολογηθούν έργα προστασίας από πλημμύρες.

Μπορείτε να συμμετάσχετε απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις …ΕΔΩ.

H συμμετοχή και η συνδρομή των κατοίκων είναι ουσιαστική.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι όσον αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα και το Ρέμα της Πικροδάφνης, ήδη ανάλογες μελέτες έχουν δρομολογηθεί  από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και συγκεκριμένα:

  1. «Συλλογή στοιχείων για αξιολόγηση των πλημμυρικών φαινομένων για την υποστήριξη του Δήμου» – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
  2. «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ομβρίων υδάτων του Δήμου Π. Φαλήρου» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΣ, ΑΤ09 – ΤΡΙΤΣΗΣ

Επίσης έχουν δρομολογηθεί και οι σχετικές εργολαβίες :

  1. «Κατασκευή αγωγών και φρεατίων ομβρίων σε διάφορα σημεία του Δήμου 2020» – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
  2. «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις – Κατασκευή αγωγών και φρεατίων ομβρίων σε διάφορα σημεία του Δήμου 2021», το οποίο έχει ενταχθεί σε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής 2021 – ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ, ΚΑΕ:9775.04.056, προϋπολογισμού έργου 800.000,00€.