1

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων

Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή των υποψηφίων δικηγόρων

 Επιλεγέντες υποψήφιοι δικηγόροι κατόπιν δημόσιας κλήρωσης