1

Διενέργεια 1ης κλήρωσης για το πανηγύρι της Αγίας Κυριακής έτους 2019

Αποτελέσματα διενέργειας 1ης κλήρωσης για την επιλογή συμμετεχόντων με σειρά προτεραιότητας λόγω υπεράριθμων αιτήσεων του πανηγυριού της Αγίας Κυριακής έτους 2019

Δείτε το Link “Εδώ”: