Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του ανθοπωλείου του Δημοτικού Νεκροταφείου, επιφάνειας 12,54τ.μ. ιδιοκτησίας του Δήμου Π. Φαλήρου

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του ανθοπωλείου του Δημοτικού Νεκροταφείου, επιφάνειας 12,54τ.μ. ιδιοκτησίας του Δήμου Π. Φαλήρου. (πατήστε εδώ)

Περίληψη διακήρυξης. (πατήστε εδώ)