1

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του Τμήματος Παιδείας & Κοινωνικής Αρωγής

Για τη Διακήρυξη της δημοπρασίας πατήστε εδώ…

για την Περίληψη της Διακήρυξης πατήστε εδώ…