Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση αποθήκης προμηθειών

Για την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ

Για τη διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας πατήστε εδώ