1

Διακήρυξη δημοπρασίας

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση διαμερίσματος τετάρτου ορόφου, επιφάνειας 108 τ.μ., στην οδό Αχιλλέως αρ. 99

Για την ορθή επανάληψη της περίληψης διακήρυξης πατήστε εδώ…

Για την περίληψη πατήστε εδώ…

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ…