1

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση οικήματος προς στέγαση του Κέντρου Φιλοξενίας -Ψυχαγωγίας μικρών παιδιών

Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ…

Για την διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας πατήστε εδώ…