1

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου- εστιατορίου εντός του Πάρκου Φλοίσβου

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ…

Για την περίληψη πατήστε εδώ…