1

Διακήρυξη Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου- Εστιατορίου εντός του Πάρκου Φλοίσβου

Για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ…

Για την Περίληψη της Διακήρυξης πατήστε εδώ…