1

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου- εστιατορίου εντός του Πάρκου Φλοίσβου

Για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ…

Για την Περίληψη της Διακήρυξης πατήστε εδώ…